Możliwość komentowania Rzetelnie opracowany kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych została wyłączona

Rzetelnie opracowany kurs napełnienia zbiorników ciśnieniowych
Rzetelny kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych organizowany jest przez Aris Akademię w Koninie. Kurs ten przeznaczony jest dla osób mających kontakt z zbiornikami ciśnieniowymi w codziennej pracy. Głównie będą to w takim razie osoby pracujące w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osoby przygotowujące się do egzaminu do straży pożarnej, czynni w branży strażacy, pracownicy służby zdrowia, sanatoriów, albo pracownicy pracujący w branży spożywczej. Kurs napełnienia butli ciśnieniowych dobierany jest też przez osoby zatrudnione w branży rozrywkowej, dla przykładu organizujące paintball a także przez płetwonurków. Każde ze szkoleń podzielone jest na teorię oraz na część praktyczną. Omówione są zagadnienia zaliczające się do ogólnych, powiązane z tematyką taką jak napełnianie zbiorników i te w większym stopniu szczegółowe. Część praktyczna bazuje z kolei na nabywaniu zdolności w trakcie pracy z butlami ciśnieniowymi: odzyskaniu czynnika, napełnianiem butli, lub wykonywaniem przestrzeni w butli. Szczegółowy opis kursu, cena a także oczekiwania co do wzięcia w nim udziału opublikowane są na stronie internetowej. Każda osoba, która chce rozszerzyć swój zasięg wiedzy, nie będzie mieć jakichkolwiek problemów z zapisywaniem się. Można to zrobić szybko, za pomocą strony internetowej, jednocześnie sprawdzając, jakie z terminów są możliwe do wytypowania. Kiedy będą pytania co do kursu, to odpowiedzi udzielają organizatorzy.

+Reklama+

Comments are closed.